Portal Poniedziałek - 5 wrzesnia 2022 Doroty, Justyna, Wawrzyńca     "Autorytet opiera się na rozsądku. Należy wymagać tego, co można otrzymać" - Antoine de Saint-Exupery
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi z UZP:

dostawę nowej kołowej podsiębiernej koparko-ładowarki.(PKWiU: 29.52.2) (2003-12-18)
dostawę węgla.(PKWiU: 10.10.1) (2003-12-15)
gospodarkę wodno-ściekowa południowej części gminy- I etap - sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Wola Łężany Plenowo Widryny - przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Wola. (2003-11-28)
dostawę materiałów do chirurgicznego szycia i zamykania ran siatek do operacji przepuklin (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.2) (2003-11-27)
gospodarka wodno-ściekowa południowej części gminy - I etap - sieć wodociągowa dla msc. Pilec - przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Pilec. (2003-11-21)
dostawę bram garażowych do budynku nr 10 i 13.(PKWiU: 28.12.1) (2003-11-21)
dostawę paliw płynnych napędowych do pojazdów służbowych W-MOSG w ilości: Benzyna bezołowiowa 95 - 60000 litrów Oleje napędowe - 142000 litrów.(PKWiU: 23.20.1) (2003-11-20)
dostawę nabiału.(PKWiU: 15.51.4) (2003-11-12)
usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu średnioterminowego złotowego w wysokości 200000000.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-09)
budowę sieci wodociągowej Nakomiady - Langanki wraz z pompownią wody: (2003-11-06)
remont i zmianę sposobu użytkowania budynku internatu na 17 lokali mieszkalnych w Reszlu przy ul. Kolejowej 16. (2003-10-29)
dostawy koksu węgla oleju opałowego (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 10.10.1) (2003-10-29)
modernizację systemu ciepłowniczego na bazie centralnej kotłowni na biomasę i gaz oraz termomodernizację budynków w kompleksie W-MOSG w Kętrzynie.(PKWiU: 45.33.1) (2003-10-27)
dostawę oleju opałowego: (2003-10-17)
dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 15.81.1) (2003-10-12)
dostawę środków dezynfekujących i wanienek do dezynfekcji (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 15).(PKWiU: 24.20.1) (2003-10-06)
budowę ulicy Piwnej w ramach realizacji zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Kaszubska Lanca Rybna Piwna Nowoprojektowana w Kętrzynie".( PKD: 45.23.A) (2003-10-06)
modernizację budynku nr 4 w kompleksie koszarowym W-MOSG w Kętrzynie dla potrzeb CSSG.( PN: PN-EN ISO 6949) (2003-09-26)
dostawę kompletnego węzła kompaktowego w Kętrzynie.(PKWiU: 29.23.1) (2003-09-26)
I. Docieplenie ścian istniejącego budynku dydaktycznego gimanzjum w Korszach (2003-09-22)
dostawę mięsa wieprzowego wołowego oraz przetworów mięsnych drobiu i przetworów drobiowych z indyka i kurczaka (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 15.13.1) (2003-09-12)
usługę bankowa polegającą na udzieleniu kredytu średnioterminowego złotowego w wysokości 200000000 zł.(PKWiU: 65.12.1) (2003-09-05)
budowę sieci kanalizacyjnej Wopławki - Karolewo wraz z przepompownią ścieków: (2003-09-04)
dostawę węgla kamiennego sortymentu kostka o wartości opałowej min. 27 000 kJ/kg w ilości 450 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-08-27)
remont i zmianę sposobu użytkowania budynku internatu na 17 lokali mieszkalnych w Reszlu przy ul. Kolejowej 16. (2003-08-20)
budowę sieci wodociągowej przesyłowej Smokowo - Grabno: sieć wodociągowa z rur PVC śr. 110 mm - 2943 m.(PKWiU: 45.33.2) (2003-08-20)
dostawę przetworów owocowych i warzywnych artykułów ogólnospożywczych zbożowych i strączkowych wyrobów garmażeryjnych i jaj.(PKWiU: 15.33.2) (2003-08-12)
wYMIANĘ POKRYCIA DACHU Z WYKONANIEM OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BUDYNKU NR 1 I NA BUDYNKU NR 48 W MIEJSCOWOŚCI KĘTRZYN (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.22.1) (2003-08-07)
dostawy materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 11).(PKWiU: 24.42.2) (2003-08-04)
dostawę i montaż zestawu pompowego - 5 pomp RITZ typu ZHZ/SMC 5 x Norma Compakt 65 - 160.2f/185 kw o wydajności od 420 metr.sześć./godz. (przy normalnej pracy filtrów) do 565 metr.sześć./godz. (przy płukaniu filtrów) i wysokości podnoszenia od 39 metrów do 325 metraz szafą elektryczną lub zestawu pompowego równoważnego.(PKWiU: 29.12.2) (2003-07-30)
dostawę leków i środków farmaceutycznych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 14).(PKWiU: 24.42.1) (2003-07-30)
budowę sieci wodociągowej Karolewo - Cegielnia: (2003-07-30)
wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 obejmujący: wymianę stolarki okiennej docieplenie stropów oraz docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-29)
wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola "Malinka" obejmujący: wymianę stolarki okiennej docieplenie stropów oraz docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-29)
wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta obejmującego wymianę stolarki okiennej docieplenie stropów oraz docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-28)
dostawę oleju opałowego 1P w ilości 350.000 litrów do kotłowni w Kętrzynie przy ul. Kaszubskiej 1.(PKWiU: 23.20.1) (2003-07-25)
opracowanie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrznnego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami: Bydgoską Chopina rzeką Guber Poznańską Gdańską i granicą administracyjną miasta Kętrzyn.(PKWiU: 74.20.5) (2003-07-17)
opracowanie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrznnego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami: Wł. Jagiełły Rynkową granicą administracyjną miasta Kętrzyna Łąkową Rataja Sikorskiego Wojska Polskiego.(PKWiU: 74.20.5) (2003-07-16)
zaciągnięcie kredytu długoterminowego na teremomodernizację budynków w Ketrzynie: Urzędu Miasta położonego przy ul. W. Polskiego 11 Szkoły Podstawowej nr 4 położonego przy ul. Moniuszki 1 Miejskiego Przedszkola - Żłobka Integracyjnego "Malinka" położonego przy ul. Obr. Westerplatte 16 na podstawie opracowanych audytów energetycznych i zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 162 poz. 1121 z 1998 r. z p. zm.).(PKWiU: 65.12.1) (2003-07-15)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym w Barcianach. (2003-07-15)
opracowanie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrznnego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Ogrodową Chopina Dworcową Kraszewskiego i granicą administracyjną miasta Kętrzyna.(PKWiU: 74.20.5) (2003-07-15)
wybór zarządcy na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi lokalami użytkowymi i terenami granicy miejskiej Kętrzyn.(PKWiU: 70.32.1) (2003-07-14)
opracowanie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrznnego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką Szpitalną Marii Curie - Skłodowskiej Wł. Jagiełły Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyna.(PKWiU: 74.20.5) (2003-07-14)
dostawę materiałów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 35).(PKWiU: 24.42.2) (2003-07-07)
REMONT BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM W-MOSG W KĘTRZYNIE DLA POTRZEB CSSG.( PN: PN-EN ISO 6949) (2003-07-07)
dostawę siedmiu pomp głębinowych firmy Grundfos o rozruchu bezpośrednim z zewnętrznymi wolno stojącymi rozdzielnicami zasilająco - sterującymi lub równoważnych zestawów.(PKWiU: 29.12.2) (2003-06-30)
modernizację ul. Dąbrowskiego w Kętrzynie.(PKWiU: 45.23.1) (2003-06-27)
budowę drogi łączącej ul. Klonową z ul. Poznańską w Kętrzynie - I etap.(PKWiU: 45.23.1) (2003-06-23)
usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu średnioterminowego złotowego w wysokości 200000000.(PKWiU: 65.12.1) (2003-06-20)
gospodarkę wodno-ściekowa południowej części gminy - I etap - sieć wodociągowa z przyłączami dla msc. Wola Łężany Plenowo Widryny - zadanie : przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Wola. (2003-06-10)
dostawę i montaż zestawu pompowego -5 pomp RITZ typu ZHZ/SMC 5 x Norma Compakt 65 - 160.2F/185 kW o wydajności od 420 metr.sześć/godz (przy normalnej pracy filtrów) do 565 metr.sześć/godz. (przy płukaniu filtrów) i wysokości podnoszenia od 39 metrów do 325 metra z szafą elektryczną.(PKWiU: 29.12.2) (2003-06-06)
budowę ulicy Wilczej w Kętrzynie wraz z odcinkiem linii napowietrznej oświetlenia drogowego. (2003-05-27)
zakup paliwa i jego tankowanie do pojazdów spółki.(PKWiU: 50.50.1) (2003-05-22)
zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych i wychowawczych w wysokości 3 300 000.(PKWiU: 65.12.1) (2003-05-15)
dostawę ryb i przetworów rybnych.(PKWiU: 15.20.1) (2003-05-12)
dostawę sprzętu kwaterunkowego na wyposażenie pomieszczeń bloku nr 4 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 36.14.1) (2003-05-08)
dostawę osprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala w Kętrzynie (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 10).(PKWiU: 33.10.1) (2003-04-23)
oczyszczanie całoroczne chodników parkingów pasów zieleni drogowej i placów oraz sezonowe jezdni dróg publicznych na terenie gminy miejskiej Kętrzyn.(PKWiU: 90.00.3) (2003-04-16)
dostawę miału węglowego klasy 24500/12/04 w ilości 3500 ton (2003-04-14)
dostawę używanego autobusu turystycznego - szt. 2 (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 34.10.3) (2003-04-11)
dostawę materiału do chirurgicznego szycia i zamykania ran naczyń oraz siatek do operacji przepuklin (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 13).(PKWiU: 24.42.2) (2003-03-10)
utrzymanie zimowe dróg - zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zadania w obrębie jezdni ulic gminnych: o łącznej długości 11 200 m.b. oraz powiatowych: o łącznej długości 31 500 m.b.(PKWiU: 90.00.3) (2003-03-10)
wybór zarządcy na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi lokalami użytkowymi i terenami Gminy Miejskiej Kętrzyn.(PKWiU: 70.32.1) (2003-02-28)
dostawę mięsa i przetworów mięsnych na okres od 01.04.2003 r. do 31.03.2004 r.(PKWiU: 15.11.1 15.13.3 PN: PN-86/A-85712 PN-86/A-82002 PN-88/A-82003) (2003-02-26)
remont mostu (wymiana pokładu drewnianego wraz z robotami towarzyszącymi) przez rzekę Guber zlokalizowanego w km 07+384 drogi powiatowej Nr 26447 Glitajny - Sępopol w miejscowości Prosna.(PKWiU: 45.21.2) (2003-02-25)
dostawę nabiału.(PKWiU: 15.51.1 15.51.3-5 PN: PN_A-86003 PN-90/A-86050 PN-68/A-86230) (2003-02-25)
dostawę przetworów owocowych i warzywnych.(PKWiU: 15.33.2 15.87.1 PN: PN-75/A-77601 PN-A-77807 PN-A-77750 PN-A-77806) (2003-02-24)
remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych.(PKWiU: 45.23.1) (2003-02-19)
dostawę leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitalnej (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.1) (2003-02-18)
remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 45.23.1) (2003-02-14)
wybór zarządcy na zarządzanie zasobami mieszkaniowymi lokalami użytkowymi i terenami gminy miejskiej Kętrzyn.(PKWiU: 70.32.1) (2003-02-12)
utrzymanie zimowe dróg.(PKWiU: 90.00.3) (2003-02-09)
dostawę systemu pobierania krwi (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 3).(PKWiU: 25.24.8) (2003-02-04)
dostawę koparko-ładowarki.(PKWiU: 29.52.2) (2003-01-04)
dostawę odczynników dla laboratorium analitycznego z wydzierżawieniem aparatu do wykonywania tych badań (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 24.66.4) (2002-12-16)
dostawę wegla.(PKWiU: 10.10.1) (2002-12-16)
dostawę paliw ciekłych oraz produktów pochodnych.(PKWiU: 50.50.1) (2002-06-12)
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: